آیا شما با یک حرکت تند و زننده متاهل هستید؟

آیا عاشق همسرتان هم هستید؟

این اتفاق می افتد به بسیاری از مردم. ما در عشق می افتیم مرحله رمانتیک می تواند شما را به نواقص شریک شما کور کند. متأسفانه، بعدا شما ممکن است متوجه شوید که همسر شما واقعا یک حرکت تند و سریع است.

فکر می کنید همسرتان تغییر خواهد کرد. یا، شما می توانید به بهترین وجه در او کمک کنید. شما امیدوار هستید که در آن زمان، جنبه های دشواری شخصیت بد همسر شما از بین برود.

اما در اکثریت قریب به اتفاق، این اتفاق نمی افتد.

نتیجه این است که شما ممکن است خود را در عشق با کسی که نمیتوانید ایستاده و دوست نداشته باشید پیدا کنید. نظرات دیگران مانند "شما باید بهتر شناخته شده ..." یا "آیا شما آن را نمی دانید در حالی که قدم زدن ..." هنگامی که با یک حرکت تند و سریع زندگی می کنند کمک نمی کند. به احتمال زیاد درست است که پرچم های قرمز را نادیده گرفتید. شما حتی ممکن است دوستان و خانواده را نادیده بگیرید که تلاشهای بیهوده ای برای هشدار دادن به شما انجام داده اند.

سوال در حال حاضر این است، آیا شما باید ازدواج خود را به پایان برساند زمانی که شاهزاده خوش تیپ تبدیل به یک گربه آیا امید برای چنین یک ازدواج وجود دارد؟ پاسخ این است که امید به این نوع وضعیت وجود دارد. با این حال، ارتباطات صادقانه و دلنشین برقرار می شود.

انواع همسران دشوار

سازگاری با شخصیت یکی از ویژگی های مهم زوج های خوشحال است. عادت ها و فعالیت های تحریک کننده یک راننده می تواند شما را به دیوار برساند درست مانند چاقو، قطره، شیر یک مخلوط نشتی. اگر نادیده گرفته شود، تنها بدتر می شود به محض اینکه شروع به تحقق بخشیدن به این نکته می کنید، به سرعت اقدام کنید.

اجازه ندهید ناراحتی ایجاد شود تا زمانی که منفجر شوید.

استراتژی های مقابله اگر شما یک حرکت تلقی می کنید

ازدواج سخت است مردم تمایل دارند بهترین خود را برای دوستیابی به ارمغان بیاورند و اجازه دهند تمام وقت آنها ازدواج کند. با وجود این، رفتارهای بی ادبانه، بلندپروازانه، متوسط ​​یا رفتارهای ناخوشایند باعث ایجاد رنج می شود. از این راهنمایی ها استفاده کنید تا ببینید آیا می توانید چیزها را در جهت مثبت تر تغییر دهید.