مشاوره مهم برای زوج های جدید

صدای تجربه در عروسی

به طور کلی، زوج اول زوج برای اکثر زوج ها سخت ترند. فرض نکنید زیرا شما عمیقا در عشق هستید که مشکلات شما فقط از بین خواهد رفت! در اینجا توصیه هایی برای داشتن یک عروسی، همکاری و ارتباط با کسانی که در سال های گذشته راه می رفتند.

عروسی

دفعات بازدید: 3 اشتباهات اجتماعی Newlyweds و چه زوج های مشغول به بحث درباره

با هم بودن

بخوانید : راه هایی برای حفظ جرقه و اسرار برای طلاق دادن، اثبات ازدواج شما

ارتباطات

بخوانید چه زوایایی باید درباره هر روز صحبت کنید و به همین دلیل مهارت های ارتباطی یادگیری ممکن است به رابطه شما کمک کند

* مقاله توسط مارنی Feuerman به روز شده است

نگه داشتن زاد و ولد قوی ... ثبت نام برای خبرنامه اینجا!