Zyprexa (Olanzapine) عوارض جانبی

عوارض جانبی رایج، کمتر رایج و جدی

Zyprexa (olanzapine) برای درمان اسکیزوفرنی و حوادث حاد مینیک در اختلال دوقطبی استفاده می شود. این به عنوان یک ضد روان پریشی غیرمعمول طبقه بندی شده است.

چگونه Zyprexa کار می کند

Zyprexa با ایجاد تعادل بین دوپامین و سروتونین عصبی کار می کند. این به بهبود خلق و خو، رفتار و تفکر کمک می کند.

عوارض جانبی متداول Zyprexa

اگر هر یک از عوارض جانبی رایج زیر را ادامه دهید یا ناراحت کننده با پزشک خود مشورت کنید، با پزشک خود مشورت کنید:

عوارض جانبی کمتر از Zyprexa

در صورت وجود هر گونه عوارض جانبی کمتر از موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

عوارض جانبی جدی Zyprexa

اگر هر یک از این عوارض جانبی جدی را تجربه کنید، همیشه به دکتر خود اطلاع دهید.

بیشتر رایج:

کمتر رایج:

نادر:

سایر عوارض جانبی که در بالا ذکر نشده نیز ممکن است در برخی از بیماران رخ دهد. اگر متوجه اثرات دیگری شوید، با پزشک خود مشورت کنید.

احتیاط های دیگر در رابطه با Zyprexa

برخی از اقدامات احتیاطی دیگر که باید در مورد مصرف Zyprexa داشته باشید، باید توجه داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که در مورد هر یک از موارد زیر با پزشک خود صحبت کنید:

علائم یک قسمت مانیک

Zyprexa برای کمک به توازن حالت های خلقی در اختلال دوقطبی، به ویژه قسمت های مانیک استفاده می شود.

علائم مانیا عبارتند از:

برای طبقه بندی به عنوان یک قسمت مانیک، سه یا بیشتر از علائم بالا باید حضور داشته باشند و یا باید به اندازه کافی قوی باشند تا بتوانند کار، فعالیت های مدرسه و / یا فعالیت های اجتماعی و روابط شما را با دیگران مختل کند. نیاز به بستری دارد یا باعث ایجاد روان درمانی شود

منابع:

"اولانزاپین (Zyprexa)." اتحاد ملی در زمینه بیماری روحی (2013).

"اولانزاپین" MedLine Plus، کتابخانه ملی پزشکی آمریکا (2015).

"اختلال دو قطبی: علائم." درمانگاه Mayo (2015).