جنسیت چیست؟

جنسیت یا عمل ارسال مواد صریح جنسی از طریق پیام های متنی، اغلب از طریق تلفن های همراه، می تواند اعتیاد باشد که زندگی را به همان شیوه ای که دیگر اعتیاد انجام می دهد را از بین می برد. جنسیت می تواند پیام های متنی جنسی صریح را شامل شود یا آنها می توانند عکس ها، تصاویر یا فیلم های صریح جنسی را شامل شوند.

مسائل مربوط به مسائل جنسی

سکوتی معمولا به صورت عمدی انجام می شود، با افرادی که در مورد خودشان جنس می فرستند.

اما گاهی اوقات پیامهایی که حاوی مطالب صریح و صریح جنسی درباره شخص دیگری میباشند، ممکن است در بعضی موارد، زمانی که موضوع جنسیت رضایت نداشته باشد، ارسال می شود. جنس ها را نیز می توانید به کسی که مایل به دریافت مواد صریح جنسی نیست، ارسال کنید.

از آنجایی که جنسیت یک پدیده اخیر است، هنوز به اندازه کافی مورد تحقیق قرار نگرفته است، و محدودیت های مناسب برای جنسیت هنوز مشخص نشده است. با این حال، بسیاری از مردم خود را در معرض خطر بیش از جنسیت جنسی sexys. یکی از بدترین سناریوها این است که نوجوانان تصاویر خود را از طریق جنسیت صریح بیان می کنند و متعاقبا به توزیع پورنوگرافی کودکان متهم می شوند.

وابستگی جنسی و رابطه جنسی

جنسیت می تواند علامت یا تظاهرات اعتیاد جنسی باشد، که بیماری مانند سایر اعتیاد است و باعث عواقب مخرب می شود. برای برخی، جنسیت رفتار اصلی دخالت در اعتیاد جنسی است. برای دیگران، توجه اصلی به پورنوگرافی، برخورد جنسی با کارگران جنسی، خیانت به آسیب شناختی یا روابط سایبری ممکن است تمرکز اصلی اعتیاد باشد.

اعتیاد جنسی به افکار و اعمال وسواسی و اجباری مرتبط است و ناتوانی در کنترل رفتار، حتی زمانی که اعتیاد باعث از بین بردن روابط خانوادگی، عزت نفس، شغلی و حتی مالی می شود. همانند سایر اعتیاد، اعتیاد جنسی در طبیعت پیشرو است. این بدان معنی است که فردی که از اعتیاد جنسی رنج می برد بیشتر و بیشتر زمان و انرژی را درگیر رفتارهای خاص مربوط به اعتیاد خود می گذراند.

علاوه بر این، معتادان جنسی اغلب به تجربیات شدیدتری دست می زنند به عنوان اعتیاد پیشرفت می کنند تا برای رسیدن به همان "بالا" که آنها از فعالیت های خوشایند تر به دست می آورند.

چه کسی خطر ابتلا به افسردگی جنسی را دارد؟

با استفاده از دستگاه های تلفن همراه که به طور مداوم در دسترس بودن جنسیت قرار می گیرند، اعتیاد جنسیت گسترده تر شده است. در واقع، برخی برآوردها نشان می دهند که اعتیاد به مواد مخدر آنلاین و جنسیت، شایع ترین زیر نوع اعتیاد به اینترنت را تشکیل می دهند .

با این حال، برخی از افراد احتمال بیشتری نسبت به دیگران دارند تا مشکل جنسیتی را ایجاد کنند. اینها شامل افرادی می شوند که از عزت نفس پایین، یک تصویر بدن تحریف شده، اختلال عملکرد جنسی بدون درمان یا نوع دیگری از اعتیاد جنسی رنج می برند.

درمان سکسی و وابستگی جنسی

درمان اعتیاد جنسیتی اغلب نیاز به حمایت از متخصصان دارد و می تواند به طور خاص پیچیده باشد، زیرا انکار استفاده از تلفن همراه در محیط امروز، عملی نیست. با این وسوسه همیشه در دست، معتادان سیتو باید مراقب عود شدن باشند. از آنجا که وابستگی جنسی و پورنوگرافی در حال افزایش است، بسیاری از مراکز سرپایی و سرپایی جدید که با تمرکز بر درمان این اختلالات در تمام نقاط جهان قابل دسترسی هستند. علاوه بر این، گروهی از گروه های پشتیبانی کننده از خود کمک می کند مانند معتادان جنسی ناشناس می توانند در دستیابی و حفظ بهبودی مفید باشند.