عواملی که منجر به تهاجم می شوند

در روانشناسی ، اصطلاح تجاوز به طیفی از رفتارها اشاره دارد که می تواند موجب آسیب جسمی و روحی به خود، دیگران و یا اشیاء در محیط شود. این نوع رفتارها به آسیب رساندن به شخص دیگری به صورت فیزیکی یا ذهنی متمرکز است. این می تواند نشانه ای از اختلال سلامت روان، اختلال مصرف مواد یا اختلال در پزشکی باشد.

شکل از تجاوز

تجاوز می تواند انواع مختلفی از جمله:

در حالی که ما اغلب به تجاوز به عنوان صرفا به صورت فیزیکی مانند ضربه زدن یا فشار دادن فکر می کنیم، تجاوز روانشناختی نیز می تواند بسیار مضر باشد. مثلا نمونه ای از تجاوز قبیعانه، ذهنی و احساسی، ارعاب و یا بلاواسطه فرد دیگری است.

هدف از تجاوز

تهاجم می تواند به اهداف مختلفی از جمله:

انواع تجاوز

روانشناسان بین دو نوع تجاوز متفاوت را تشخیص می دهند:

عواملي كه مي توانند بر تجاوز تأثير بگذارند

تعدادی از عوامل مختلف می تواند بیانگر تجاوز را تحت تاثیر قرار دهد، از جمله:

> منابع:

> بلر RJR. Neurobiology پرخاشگری تحریک آمیز. مجله روان شناسی کودکان و نوجوانان . 2016؛ 26 (1): 4-9. doi: 10.1089 / cap.2015.0088.

> Lane SD، Kjome KL، Moeller FG. عصب شناسی پرخاشگری. درمانگاه های مغز و اعصاب . 2011؛ ​​29 (1): 49-vii. doi: 10.1016 / j.ncl.2010.10.006.