مداخلات بالینی در سلامت روانی

درک مداخلات بالینی برای نوجوانان

اصطلاح بالینی به کمک کمک به نوجوانان توسط متخصصین بهداشت روانی کمک می کند. اصطلاح مداخله به تکنیک های درمانی و برنامه های درمانی متخصص در ارائه کمک به یک نوجوان ناراحت اشاره دارد.

وقتی دو کلمه با هم قرار می گیرند، مداخلات بالینی توصیف روش های حرفه ای متعددی طراحی شده برای کمک به یک نوجوان که مشکلی را تجربه نکرده و یا نمی تواند به طور موفقیت آمیز به کار خود ادامه دهد.

وقتی این اتفاق می افتد، بزرگسالان باید مداخله کنند تا کمک های بسیار مورد نیاز خود را ارائه دهند، که به شکل های مختلفی می آید.

نوجوانان ممکن است به مداخلات بالینی نیاز داشته باشند

نوجوانانی که رنج می برند اغلب به خودشان بهبود نمی یابند و هرچه زودتر آنها به کمک می رسند، احتمال شانس آنها برای موفقیت در درمان بهتر است. بهترین مداخله بالینی برای یک نوجوان در هر زمان خاص بستگی به مشکالت خاصی که در حال تجربه شدن دارند، چقدر طول می کشد و چقدر شدید هستند. دلایل متداول نوجوانان ممکن است نیاز به مداخله بالینی داشته باشند عبارتند از:

مداخلات بالینی موجود برای نوجوانان

طیف وسیعی از اقدامات بالینی برای کمک به نوجوانان بسته به شدت مشکل، از جمله:

انواع روان درمانی برای نوجوانان

چندین نوع درمان در دسترس برای نوجوانان وجود دارد. در اینجا شایع ترین هستند:

تمرکز بالقوه مداخلات بالینی

مداخله بالینی می تواند چندین تمرکز مختلف داشته باشد، از جمله:

سؤالاتی در مورد اینکه آیا نوجوان شما نیاز به مداخلات بالینی دارد یا خیر، بپرسید

اگر فکر میکنید نوجوان شما دارای مسائلی است که ممکن است نیاز به کمک خارجی داشته باشد، در اینجا چند سوال از خودتان برای کمک به تعیین اینکه آیا او ممکن است نیاز به مداخله بالینی داشته باشد:

مداخله زودهنگام کلیدی است

اگر فکر می کنید که نوجوان شما ممکن است نیاز به مداخلات بالینی داشته باشد، مطمئن باشید که قبل از آن به دنبال آن هستید.

هرچه زودتر با مشکلات نوجوانتان مقابله کنید، هر چه زودتر او در جاده ای برای بهبودی قرار خواهد گرفت.

منبع:

"روان درمانگری برای کودکان و نوجوانان." آکادمی آمریکایی روانپزشکی کودکان و نوجوانان (2013).