مثالها، نکات و دستورالعمل APA Format

قالب APA سبک رسمی مورد استفاده توسط انجمن روانشناسی آمریکا است و معمولا در روانشناسی، آموزش و دیگر علوم اجتماعی استفاده می شود. این گالری نمونه ها، راهنمایی ها و دستورالعمل ها برای نوشتن مقالات در قالب APA را بررسی کنید.

1 - عنوان نمونه صفحه

کاندرا گیلاس

عنوان صفحه شما باید شامل سر در حال اجرا، شماره صفحه، عنوان مقاله، نام نویسنده، و وابستگی نویسنده است.

نسخه ششم کتابچه راهنمای انتشار APA شامل تعدادی از تغییرات در قالب یک صفحه عنوان سبک APA بود.

2 - صفحات مرجع در فرم APA

کاندرا گیلاس

تمام منابع ذکر شده در مقاله روانشناسی شما باید در صفحه مرجع گنجانده شود.

صفحه مرجع باید در انتهای مقاله APA شما ظاهر شود. هدف از این مقاله ارائه فهرستی از منابع مورد استفاده در مقاله شما است تا خواننده بتواند به راحتی تمامی مواد مورد نظر شما را جستجو کند.

یکی از اولین قواعدی که باید در صفحه مرجع خود داشته باشید: اگر مقاله را در مقاله خود ذکر کردید، باید در لیست مرجع ظاهر شود. برعکس، اگر یک منبع در صفحه مرجع شما ظاهر شود، باید آن را در جایی از مقاله خود ذکر کنید.

مراجع شما باید بر روی یک صفحه جدید با عنوان «منابع» که در بالای صفحه قرار دارند، آغاز شود. نکات کتبی را در اطراف عنوان References نگذارید.

برخی از قوانین مرجع مقدماتی بیشتر

3 - جداول در فرم APA

کاندرا گیلاس

جداول یک راه عالی برای نمایش اطلاعات زیادی در فرمت مختصر، روشن و آسان برای خواندن هستند.

در مقاله های APA، جداول به طور کلی برای توصیف نتایج تجزیه و تحلیل آماری و سایر اطلاعات کمی مربوطه استفاده می شود. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که جداول به سادگی برای تکرار داده ها که در متن مقاله ارائه شده اند، استفاده نمی شود و تمام داده ها نباید در یک جدول ارائه شوند. اگر اطلاعات کمی عددی برای ارائه داشته باشید، باید آن را در متن مقاله خود توضیح دهید.

دستورالعمل رسمی رسمی APA توصیه می کند که میز شما را با ذهن خواننده طراحی کنید. تلاش کنید که داده ها را به نحوی که روشن و آسان است درک کنید.

مقررات اصلی برای جداول در قالب APA

عنوان جدول

یادداشت های اضافی برای جدول فرم APA

اگر توضیح اضافی مورد نیاز است، یک یادداشت می تواند در زیر جدول اضافه شود. سه نوع یادداشت وجود دارد: یادداشت عمومی، یادداشت های خاص، و یادداشت احتمالی. یادداشت های عمومی به برخی از جنبه های کل جدول اشاره می کند؛ یادداشت های خاص به یک ستون یا ردیف خاص اشاره می کنند؛ یادداشت احتمالی سطح احتمال را مشخص می کند.

یک لیست سریع

4 - مجله و نشریات در قالب APA

کاندرا گیلاس

مقالات مجله باید به ترتیب حروف الفبا در لیست مرجع قالب APA شما نمایش داده شود. برای نمونه هایی از مقالات مجله در قالب APA، تصویر زیر را بخوانید.

نکات APA فرمت بیشتر

اولين كلمه را در عنوان، زيرنويس و اسم هاي خاص ثبت كنيد.

نام نشریه و شماره جلد را به صورت نامتقارن بنویسید.

قوانین اساسی

فرمت اصلی یک مرجع مقاله مجله شامل لیست نویسندگان توسط نام های خانوادگی آنها و حروف اول آنها است. بعد، سال انتشار در پرانتز محصور شده و پس از آن یک دوره است. سپس عنوان مقاله پس از آن تنها با اولین کلمه و هر اسم خاص ثبت شده است. عنوان مجله پس از آن همراه با شماره حجم، هر دو مورد باید کالیج شده و شماره صفحات مقاله نیز باید شامل شود. در نهایت، اگر یک موجود در دسترس باشد، شماره DOI باید شامل شود.

5 - منابع الکترونیکی در قالب APA

کاندرا گیلاس

منابع ارجاع منابع الکترونیکی در قالب APA نیاز به نگرانی سبک خاصی دارند.

منابع الکترونیکی مشابه سایر منابع هستند

فرمت اصلی مرجع الکترونیکی بسیار شبیه به مرجع دیگر است. با این حال، شما باید تاریخ مربوطه را از اینترنت و همچنین محل سکونت سند را بازبینی کنید. همانطور که تحقیق و جمع آوری منابع را انجام می دهید، همیشه مطمئن باشید که تاریخی که یک منبع خاص و همچنین مکان دقیق آن را در وب پیدا کرده اید را یادداشت کنید.

با استفاده از یک شناسه دیجیتال زمانی که ممکن است

از آنجا که URL های آنلاین می توانند تغییر کنند، APA توصیه می کند که هر زمان که ممکن است، از شناسه دیجیتال (DOI) استفاده کنید. DOI یک رشته رشته ای الفبایی است که با 10 و همچنین یک پیشوند (یک شماره چهار رقمی به سازمان ها) و یک پسوند (شماره اختصاص یافته توسط ناشر) آغاز می شود. بسیاری از ناشران DOI را در صفحه اول سند الکترونیکی قرار می دهند. اگر DOI در دسترس باشد، به سادگی آن را در انتهای مرجع به صورت زیر قرار دهید - doi: 10.0000 / 00000000000

> منابع:

> انجمن روانشناسی آمریکا (2010). راهنمای انتشار انجمن روانشناسی آمریکا. نویسنده: واشنگتن دی سی.