13 جزء برنامه های درمان موثر

برنامه های درمان الکل چیست؟

چطور می توانم بگویم که آیا یک برنامه یا برنامه درمان الکل موثر است؟ اجزای و اجزای برنامه هایی که بهترین نتایج را به دست می آورند چیست؟

راه حل مشکلات الکل، یک پروژه مبتنی بر تحقیق در مرکز پزشکی دانشگاه جورج واشنگتن، بررسی ادبیات پژوهشی و مشورت با متخصصان در صنعت درمان و توانبخشی برای شناسایی 13 ماده فعال در درمان الکل موثر است.

مواد تشکیل دهنده الکل مؤثر

منبع:

تأمین راه حل مشکلات الکل، مرکز پزشکی دانشگاه جورج واشنگتن. "عناصر فعال الکل مؤثر". ژوئن 2003