Topics in Psychology Developmental Psychology

ایده هایی برای تجربیات، مقالات و سایر پروژه ها

آیا شما به دنبال یک موضوع برای مقاله روانشناسی، آزمایش، یا پروژه منصفانه علم هستید؟ روانشناسی توسعه یک منطقه جذاب و یکی از محبوب ترین موضوعات در رشته روانشناسی است. همچنین می تواند یک موضوع بسیار وسیع باشد که می تواند هر چیزی را از رشد پس از زایمان تا سلامتی در مراحل نهایی زندگی داشته باشد.

موارد زیر فقط چند موضوع مختلف هستند که ممکن است به شما الهام بخش کمک کنند.

به یاد داشته باشید، این ها فقط ایده هایی هستند که به شما کمک می کنند تا از آنها شروع کنید. شما ممکن است تصمیم بگیرید که یکی از این مناطق را کشف کنید یا ممکن است به یک سوال مرتبط که منافع شما نیز دارد فکر کنید.

چند موضوع روانشناسی رشدی

قبل از انتخاب یک موضوع روانشناسی رشدی

قبل از اینکه شما شروع به کار در هر مقاله، آزمایش، و یا پروژه علمی، اولین چیزی که شما باید انجام دهید این است که قوانین را که مربی شما برای تخصیص ایجاد کرده است را درک کنید. مطمئن شوید که دستورالعمل های رسمی معلم خود را بررسی کنید. اگر شما در مورد این دستورالعمل ها مطمئن نیستید، قبل از آغاز تحقیقات خود، از مربی خود بپرسید.

اگر قصد دارید در حقیقت یک آزمایش انجام دهید، قبل از رفتن به جلو، باید ایده خود را به مربی خود بدهید تا بتوانید اجازه او را بدست آورید. در بعضی موارد، ممکن است مجبور شوید طرح خود را به هیئت نظارت سازمان مدرسه ای خود نیز ارائه دهید.

تحقیق در زمینه روانشناسی رشد شما

بعد از اینکه شما با موضوع مورد نظر خود به جلو حرکت کردید، گام بعدی این است که به برخی از تحقیقات پیشین انجام دهید. این مرحله ضروری است! اگر شما در حال نوشتن یک مقاله هستید، اطلاعاتی که پیدا می کنید، بررسی ادبیات شما را تشکیل می دهند. اگر شما انجام یک آزمایش، اطلاعات پس زمینه برای معرفی گزارش آزمایشگاه خود را ارائه می دهد . برای یک پروژه علمی روانشناسی، این تحقیق به شما در ارائه کمک می کند و می تواند به شما کمک کند تا تصمیم بگیرید که چگونه بهترین روش خود را با آزمایش خود انتخاب کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تکمیل مقاله یا پروژه، از لینک ها و منابع زیر دیدن کنید: