تعاریف و خصوصیات اسکیزوفرنی

علائم، درمان ها و عوامل خطر

اسکیزوفرنی یک اختلال روانی شدید و مادامالعمر است که توسط توهم ، توهم ، ناسازگاری و تحریک فیزیکی مشخص می شود. این یک اختلال فکر است، در حالی که اختلال دوقطبی اختلال خلقی است.

شیوع و عوامل خطر برای اسکیزوفرنیا

برآورد شده است که 1٪ از جمعیت جهان دارای اسکیزوفرنی است. در حالی که شواهدی وجود دارد که عوامل ژنتیکی در ایجاد اسکیزوفرنی نقش مهمی دارند، محیط ممکن است نقش مهمی ایفا کند.

اختلاف بین اختلالات دوقطبی و اسکیزوفرنیا

در حالی که اختلال دوقطبی I ممکن است شامل ویژگی های روان پریشی مشابه آنچه در اسکیزوفرنی در دوران مانیا یا افسردگی دیده می شود و اختلال دو قطبی دوطرفه در دوره های افسردگی باشد، اسکیزوفرنی شامل تغییرات خلقی نیست. اختلال اسکیزوآفرنیک در بین اختلالات دو قطبی و اسکیزوفرنی با برخی از ویژگی های هر دو است.

تشخیص اسکیزوفرنی

بخشی از معیارهای تشخیصی اسکیزوفرنی در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی-5 (DSM-5) بیان می کند که اختلال اسکیزوآفکتیک، افسردگی و اختلال دوقطبی با ویژگی های روان پریشی، از قبیل سوء مصرف مواد، دارو یا دیگر شرایط فیزیکی.

علائم اسکیزوفرنی

با توجه به DSM-5، به منظور تشخیص اسکیزوفرنیا، باید حداقل دو علامت برای اکثریت زمان در یک دوره زمانی یک ماه داشته باشید و علائم باید در طول زندگی شش ساله شما تاثیر منفی داشته باشد. فریم ماه

علائم اسکیزوفرنی عبارتند از:

یکی از علائم بالا باید توهین، توهم یا سخنرانی اشتباه باشد که به عنوان اسکیزوفرنی واجد شرایط باشد.

درمان اسکیزوفرنیا

اسکیزوفرنی یک شرایط مادامالعمر است و نیاز به درمان مداوم از داروها و درمان روان و اجتماعی دارد. Antipsychotics شایعترین داروهای مورد استفاده برای درمان اسکیزوفرنی هستند. نسل اول antipsychotics، به نام antipsychotics های معمولی، شامل داروهایی مانند:

Antipsychotics های غیر معمول نسل جدیدتر هستند و شامل داروهایی مانند:

درمان های روانی و اجتماعی درمان معمولا برای اسکیزوفرنی مورد استفاده قرار می گیرند شامل درمان فردی، خانواده درمانی، آموزش مهارت های اجتماعی و توانبخشی حرفه ای برای کمک به یافتن و حفظ شغلی.

منابع:

"جنون جوانی." درمانگاه Mayo (2014).