گاردنر تئوری هوش چندگانه

وقتی هوشمندی را می شنوید، مفهوم آزمایش IQ ممکن است بلافاصله به ذهن متبادر شود. اطلاعات اغلب به عنوان پتانسیل فکری ما تعریف می شود؛ چیزی که ما با آن متولد شده ایم، چیزی است که می توان اندازه گیری کرد و ظرفیتی که دشوار است تغییر کند. با این حال، در سال های اخیر، دیگر دیدگاه های اطلاعاتی ظهور یافته است. یکی از این مفهوم، نظریه هوش چندگانه است که توسط هوارد گاردنر، روانشناس هاروارد ارائه شده است.

نظریه هوش چندگانه

این نظریه نشان می دهد که دیدگاه های روان سنجی سنتی از اطلاعات بیش از حد محدود است. گاردنر ابتدا نظریه خود را در کتاب 1983 "قابهای ذهنی: نظریهی هوش چندگانه" در نظر گرفت که در آن او پیشنهاد کرد که همه افراد نوعی "هوش" داشته باشند. گاردنر پیشنهاد کرده است که هشت هوش وجود داشته باشد و پیشنهاد احتمالی یک نهم را به عنوان «هوش عاطفی» معرفی کرده است.

گاردنر به منظور ترسیم طیف وسیعی از توانایی ها و استعدادهایی که مردم دارند، نظریه می کند که مردم فقط یک توانایی فکری ندارند، اما دارای انواع مختلفی از هوش، از جمله موسیقی، بین فزاینده، فضایی و بصری و زبان زبانی هستند.

در حالی که یک فرد ممکن است در یک منطقه خاص، مانند هوش موسیقی، بسیار قوی باشد، احتمالا دارای یک توانایی است. به عنوان مثال، یک فرد ممکن است در هوش کلامی، موسیقی و طبیعت قوی باشد.

انتقاد

نظریه گاردنر تحت انتقاد از روانشناسان و مربیان قرار گرفته است. این منتقدان معتقدند که تعریف گاردنر از هوش بیش از حد وسیع است و هشت «هوش هوشمندانه» آن به سادگی نشان دهنده استعدادها، ویژگی های شخصیتی و توانایی ها است. نظریه گاردنر نیز از کمبود تحقیقات تجربی حمایتی رنج می برد.

با وجود این، نظریه هوش چندگانه با مربیان قابل توجه است. بسیاری از معلمان با استفاده از هوش چندگانه در فلسفه تدریس خود کار می کنند و کار می کنند تا نظریه گاردنر را در کلاس درس ادغام کنند.

اطلاعات بیشتر در مورد هوش چندگانه می تواند به شما در درک نقاط قوت خود کمک کند. ادامه خواندن برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی های اصلی هر نوع از اطلاعات، و اگر هنوز مطمئن شوید که کدام نوع بهترین شما را توصیف می کند، این مسابقه می تواند به شما کمک کند تا آن را بیابید.

1 - اطلاعات فضایی بصری

شدتها: قضاوت بصری و فضایی

افرادی که در اطلاعات فضایی بصری قوی هستند، در تجسم چیزهای خوب هستند. این افراد اغلب با جهت ها و همچنین نقشه ها، نمودار ها، فیلم ها و تصاویر خوب هستند.

مشخصات

ویژگی های هوش بصری-فضایی عبارتند از:

انتخاب فرصت های شغلی

اگر در اطلاعات بصری-فضایی قوی هستید، گزینه های حرفه ای خوبی برای شما هستند:

2 - اطلاعات زبانی-کلامی

شدت: کلمات، زبان و نوشتن

افرادی که در زبان واسط زبانشناختی قوی هستند قادر به استفاده از کلمات خوب هستند هر دو هنگام نوشتن و صحبت کردن. این افراد معمولا در نوشتن داستان ها، حفظ اطلاعات و خواندن، بسیار خوب هستند.

مشخصات

ویژگی های هوش زبان شناسی عبارتند از:

انتخاب فرصت های شغلی

اگر در اطلاعات زبانشناختی-کلامی قوی هستید، گزینههای حرفه ای خوبی برای شما وجود دارد:

3 - هوش منطقی و ریاضی

شدت: تجزیه و تحلیل مشکلات و عملیات ریاضی

افرادی که در هوش منطقی و ریاضی قوی هستند، در استدلال، شناخت الگوها و منطق تجزیه و تحلیل مشکلات، خوب هستند. این افراد تمایل دارند به صورت مفهومی درباره اعداد، روابط و الگوها فکر کنند.

مشخصات

ویژگی های هوش منطقی و ریاضی عبارتند از:

انتخاب فرصت های شغلی

اگر در هوش منطقی و ریاضی قوی هستید، گزینه های حرفه ای خوبی برای شما هستند:

4 - اطلاعات ذهنی-ذهنی

شدتها: حرکت فیزیکی، کنترل موتور

گفته می شود افرادی که دارای هوش بدنی فیزیکی هستند، در حرکت بدن، انجام اقدامات و کنترل فیزیکی خوب عمل می کنند. افرادی که در این زمینه قوی هستند، هماهنگی خوبی با دست و چشم و مهارت دارند.

مشخصات

ویژگی های هوش بدن شناختی عبارتند از:

انتخاب فرصت های شغلی

اگر در هوش ذهنی بدنی قوی هستید، انتخابهای شغلی خوبی برای شما هستند:

5 - هوش موسیقی

شدت ها: ریتم و موسیقی

افرادی که دارای هوش موسیقی قوی هستند، در تفکر در الگوهای، ریتم و صداها خوب هستند. آنها تمایل زیادی به موسیقی دارند و اغلب در ترکیب و عملکرد موسیقی خوبند.

مشخصات

ویژگی های هوش موسیقی عبارتند از:

انتخاب فرصت های شغلی

اگر در هوش عاطفی قوی هستید، گزینه های حرفه ای خوبی برای شما هستند:

6 - اطلاعات بین فردی

شدت: درک و ارتباط با دیگران

کسانی که هوش میان فردی قوی دارند، در درک و تعامل با دیگران خوب هستند. این افراد در ارزیابی احساسات ، انگیزه ها، خواسته ها و اهداف کسانی که در اطراف آنها هستند، ماهر می باشند.

مشخصات

ویژگی های هوش بین فردی عبارتند از:

انتخاب فرصت های شغلی

اگر شما در هوش میان فردی قوی هستید، گزینه های حرفه ای خوبی برای شما هستند:

7 - هوش درون فردی

شدت ها: خودآگاهی و خود انعکاس

افرادی که قوی در درون هوش شخصی هستند بسیار خوب هستند که از وضعیت های احساسی، احساسات و انگیزه های خود آگاهی داشته باشند. آنها تمایل دارند از خود انعکاس و تجزیه و تحلیل، از جمله افکار پوچ، بررسی روابط با دیگران و ارزیابی نقاط قوت شخصیت خود لذت ببرند.

مشخصات

ویژگی های هوش درون فردی عبارتند از:

انتخاب فرصت های شغلی

اگر در هوش شخصی خود قوی هستید، گزینه های حرفه ای خوبی برای شما وجود دارد:

8 - اطلاعات طبیعی

شدت: پیدا کردن الگوهای و روابط با طبیعت

طبيعت گرایانه اخيرا علاوه بر نظریه گاردنر است و با مقاومت بيشتري نسبت به هفت هوشيار اصلیش به دست آمده است. طبق گفته گاردنر، افرادی که در این نوع اطلاعات باال هستند بیشتر با طبیعت سازگار هستند و اغلب علاقه مند به پرورش، کاوش محیط زیست و یادگیری در مورد گونه های دیگر هستند. گفته می شود این افراد به تغییراتی حتی ظریف در محیط هایشان آگاه هستند.

مشخصات

ویژگی های هوش طبیعت گرایانه عبارتند از:

انتخاب فرصت های شغلی

اگر در هوش طبیعت قوی هستید، گزینه های حرفه ای خوبی برای شما هستند:

> منابع:

> اطلاعات گاردنر H. اطلاعات: هوش چندگانه برای قرن 21st. نیویورک: کتابهای عمومی؛ 1999

> گاردنر H. چندین هوش . انتشار 2004.

> گاردنر هردو از نظر ذهن: نظریه ی هوش چندگانه. نیویورک: کتابهای عمومی؛ 1983

> گاردنر H. در سه چهره هوش. Daedalus زمستان 2002؛ 131 (1): 139-142.