5 نشانه های شما باید ازدواج دوست دختر خود را

اگر با اهداف ازدواج در ذهن دارید، مهم است که به دنبال کیفیاتی باشید که یک زن را یک همسر خوب بداند. شما می خواهید به ویژگی های خاصی نگاه کنید که در بلند مدت به رابطه شما کمک می کند. شما باید از ویژگی های فیزیکی که بسیار جذاب و شیمی نامطلوب شما می کنید را بیابید. هر زن نمی تواند یک همسر خوب داشته باشد، خیلی کمتر مادر خوب فرزندان شما است.

در اینجا پنج نشانه وجود دارد که دوست دختر شما نیز یک همسر بزرگ را تشکیل می دهد:

1. او مستقل است

یک زن مستقل انتخاب خوبی است، زیرا شما می دانید که او بر شما تکیه نمی کند تا او را خوشحال کند، اشغال کند و مراقبت کند. یک زن مستقل به جای شما نیاز دارد ؛ او نمی فهمید که اگر روزی از شما خبر نداشته باشد و از زمان شما خجالت نمی کشد و یا از شما خواسته نمی شود. این نوع زن همسر بهتر از کسی است که نیاز به توجه و اطمینان مستمر دارد. یک زن مستقل قوی، اعتماد به نفس و نگران بودن تنها نیست.

درک اینکه وابستگی متقابل سالم است. نوع استقلال همسر شما باید نگرانی از توانایی وی در انجام کارهای خود باشد. اما، او همچنین می داند که چگونه به شما برای رسیدن به آن نیاز دارد و می تواند به شما احساسی وابسته باشد.

2. او سطحی است

یک زن که در سطح مقتدر است بسیار جذاب تر از کسی است که از هر موضوع جزئی ناامید شده است.

شما می خواهید یک زن است که در شرایط استرس زا به آرامی باقی بماند. این بدان معنا نیست که او کامل خواهد بود و هرگز ناراحت نخواهد شد، اما او را در هر چیزی که اشتباه می کند خنک می کند. او می داند که چگونه احساسات خود را کنترل می کند و فکر می کند قبل از صحبت کردن.

شما همچنین باید احساس کنید که او منابع خوبی برای زمان هایی است که ممکن است در معرض استرس هستید.

شما نمیتوانید بر تواناییها، هوش و افکار خود تمرکز کنید.

3. او نگهداری کم است

فقط به این دلیل که یک زن نگهداری کم است به این معنا نیست که او در مورد خود به خود اهمیتی نمی دهد، اما او ساعت ها آماده شدن برای یک روز نیست. یک زن کم نگهدارنده بر آرایش نوشیدنی نیست، پول زیادی را برای کفش و لباس صرف می کند، یا به یادآوری های مداوم نیاز دارد که دوستش دارید. او غرور و افتخار می کند و به نظر می رسد بدون رفتن به بیرون.

یک زن نگهدارنده بالا ممکن است از طریق ضخامت و نازک با شما نباشد. وقتی که شما نمیتوانید شیوه زندگی خود را حفظ کنید چه اتفاقی می افتد؟ شما نباید نگران باشید که این فرد شما را ترک خواهد کرد یا به جای دیگری نگاه کنید تا عادت های گرانقیمت خود را حفظ کند.

4. او اهداف شما را پشتیبانی می کند

یک زن که از اهداف شخصی و حرفه ای شما حمایت می کند یک همسر خوب را ایجاد می کند. این نوع زن متوجه می شود که همه چیز در مورد او یا شما به عنوان یک زن و شوهر نیست. در حالی که هر دو شما اهداف فردی را خواهید داشت، او از طرف شما به شما در تلاش شما متمرکز خواهد شد. او به خاطر زمان و انرژی شما برای رسیدن به اهداف خود، تهدید نخواهد کرد، زیرا او خودش را خواهد داشت.

اهداف شما نیز باید به خوبی با هم مشغول شوند. آنها نباید به طوری متفاوت باشند که موجب اختلاف بین شما می شود. دانستن حمایت همسر شما کمک خواهد کرد که این اهداف را نیز برآورده سازید.

5. او خودش را می کشد

آیا او به شما، یک عضو خانواده یا یکی از دوستانتان ایستاده است، شما می خواهید یک زن باشد که اجازه نخواهد داد مردم با او رفتار کنند. شما نمی خواهید یک زن رفتار رفتار بد خود را نسبت به او یا به طور کلی قبول کند. شما احتمالا برای او احترام قائل هستید. یک زن که خودش را می کشد، اعتماد به نفس خودش را دارد و اجازه نمی دهد کسی از او سوء استفاده کند، به او بی احترامی کند یا رفتار کند، به طوری که نظراتش مهم نیست.

اگر میخواهید ازدواج کنید، مهم است که به دنبال کیفیاتی باشید که نشان دهد زنانی که دوستشان دارید، قادر به داشتن یکسان، قوی و مسئولیت هستند. گرفتن ازدواج چیزی است که به آرامی انجام شود و شما می خواهید بهترین تصمیم را برای زندگی خود انتخاب کنید.

باقی ماندن به تاریخ ... عضویت در خبرنامه روزنامه تایمز در این روز!