علل پنهانی چیست؟

عوامل فیزیولوژیکی کمک به پنهان کاری

ابتلا به سرماخوردگی ناشی از عوامل مختلفی از قبیل تاثیر مستقیم الکل بر روی سیستم بدن و سایر عوامل مرتبط با رفتار نوشیدن است.

اگر چه اثر مستقیم مصرف بیش از حد الکل بر بدن، بیشتر ناخوشایند را ایجاد می کند ، علائم دیگر می توانند از برداشت الکل از بدن، اثر متابولیت های تولید شده در هنگام مصرف الکل، سایر مواد شیمیایی در مشروبات الکلی، رفتارهای مرتبط با نوشیدن، و ویژگی های شخصی نوشیدنی.

اثر الکل مستقیم

راه های مختلفی وجود دارد که الکل به طور مستقیم به علائم خماری کمک می کند:

اثرات عوامل دیگری مانند الکل

عوامل دیگری غیر از الکل وجود دارد که می تواند به پنهان شدن کمک کند. برخی از آنها عبارتند از:

خط پایین

اگرچه بسیاری از عوامل میتوانند به علائم خماری کمک کنند، دو عامل اصلی، کمبود آب بدن و اثرات مسمومیت (سمی) الکل بر روی سیستم بدن است. آب آشامیدنی به سرعت می تواند معکوس شود و علائم آن با آب و نوشیدنی های ورزشی که الکترولیت ها را جایگزین می کنند، کاهش می یابد، اما تنها زمان می تواند اثرات سمی الکل بر سیستم عصبی مرکزی و سیستم های دستگاه گوارش را تغییر دهد.

> منابع:

> موسسه ملی سوء مصرف الکل و الکل. " انفجار الکل - سازوکارها و واسطه ها (PDF)" 14 ژانویه 2002.

> ADAM "درمان تبخیر". 10 اکتبر 2007