کدام موقعیت اضطراب را افزایش می دهد؟

اگر از اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) رنج می برید، احتمال دارد که موقعیت های گوناگون مختلف باعث احساسات ترسناکی شود. هر وضعیت اجتماعی یا عملکردی بالقوه است که باعث ترس اجتماعی شود. در زیر یک لیست از برخی از شایع ترین شرایط است.

عوامل مؤثر بر اضطراب

موقعیت های گوناگون می توانند موجب احساس اضطراب اجتماعی شوند. اگر ترس از این شرایط به طور روزانه با عملکرد شما مواجه شده و به کمک شما نیامد، مهم است که با یک متخصص بهداشت روان آشنا شوید. درمان هایی مانند درمان شناختی- رفتاری (CBT) و دارو در درمان SAD موثر بوده است.