چرا بعضی از افراد بیشتر به افسردگی مبتلا هستند؟

بعضی از مردم به راحتی می توانند همه چیز را به راحتی بچرخانند، تقریبا هرگز احساس آبی ندارند. بعضی دیگر به نظر می رسد حتی کوچکترین اشاره به ناسازگاری را هم دارند. چرا برخی افراد افسرده هستند، اما دیگران حتی تحت شرایط مشابه نیستند؟ اگر چه معلوم نیست که دقیقا چرا برخی افراد مستعد ابتلا به افسردگی نسبت به دیگران هستند، احتمالا ترکیبی از عوامل متعددی است که موجب ایجاد این وضعیت می شود.

چرا برخی افراد افسردگی بیشتری نسبت به دیگران دارند

عوامل موثر بر احتمال بیشتر افسردگی عبارتند از:

همانطور که می بینید، افسردگی می تواند یک شرایط بسیار پیچیده با عوامل خاصی از قبیل تفاوت های مبتنی بر زیست شناختی در عملکرد مغز باشد، شايد گرايش به افسردگي را آسان تر کند، زمانی که فرد با عوامل خطر ديگر مواجه باشد.