سیستم عصبی مرکزی چیست؟

تعریف: سیستم عصبی مرکزی (CNS) از مغز و نخاع تشکیل شده است. CNS اطلاعات حساسی را از سیستم عصبی دریافت می کند و پاسخ بدن را کنترل می کند. CNS از سیستم عصبی محیطی ، که شامل تمام اعصاب خارج از مغز و نخاع است که پیام را به CNS حمل می کنند، متفاوت است.

نگاهی نزدیک به CNS

سیستم عصبی مرکزی به این صورت نامیده می شود زیرا نقش اصلی در دریافت اطلاعات از مناطق مختلف بدن و سپس هماهنگ کردن این فعالیت برای تولید پاسخ بدن است.

ساختار سیستم عصبی مرکزی

با نگاهی دقیق تر به اجزای اصلی CNS شروع کنید.

از آنجا که CNS بسیار مهم است، توسط تعدادی از ساختارها محافظت می شود.

اول، کل CNS در استخوان تعبیه شده است. مغز توسط جمجمه محافظت می شود در حالی که نخاع توسط مهره ستون ستون فقرات محافظت می شود. مغز و نخاع هر دو تحت پوشش بافت محافظ شناخته شده به عنوان meninges. کل CNS نیز در یک ماده شناخته شده به عنوان مایع مغزی نخاعی غوطه ور شده است، که محیطی شیمیایی را تشکیل می دهد تا فیبرهای عصبی را قادر به انتقال اطلاعات به طور موثر و همچنین ارائه یک لایه حفاظتی دیگر از آسیب احتمالی کند.

سطح مغز به عنوان قشر مغزی شناخته شده است. سطح قشر به لطف شیارها و شکاف بافت به نظر می رسد. هر شیار به عنوان یک سوزن شناخته شده است در حالی که هر ضربه به عنوان gyrus شناخته شده است.

بزرگترین بخش مغز به عنوان مغز شناخته شده است و مسئولیت چیزهایی مانند حافظه، گفتار، رفتارهای داوطلبانه و تفکر است.

مغز استخوان به دو نیمکره، نیمکره راست و نیمکره چپ تقسیم می شود. نیمکره راست مغز حرکات را در سمت چپ بدن کنترل می کند، در حالی که نیمکره چپ حرکات را در سمت راست بدن کنترل می کند. در حالی که برخی از توابع به نظر می رسد lateralized، این نشان می دهد که آنها به عنوان افسانه قدیمی نشان می دهد که آنها مغز بینی و یا متفکران راست مغز است. برخی از عملکردهای مغزی لندن هستند، اما هر دو طرف مغز با هم کار می کنند تا توابع مختلف تولید کنند.

هر نیمکره مغز سپس به چهار لبه متصل می شود :

بیشتر تعاریف روانشناسی: دیکشنری روانشناسی