محتوای غریزی: معنای پنهان رویاهای شما

آیا تا به حال یک رویای واقعا عجیب و غریب داشته اید و فکر می کنید که باید یک نوع پیغام مخفی در پشت آن وجود داشته باشد؟ تفسیر رویایی مبتنی بر این ایده است که حوادث رویاهای شما در خدمت معنایی واقعی رویاهای شما یا محتوای پنهان است.

محتوای پنهان به معنای نمادین یک رویایی که در پشت محتوای معنوی رویای است، اشاره دارد.

معنای پنهان رویاها نقش مهمی در نظریه روانکاوی سگموند فروید ایفا کرد . او همچنین معتقد بود که آوردن معنی پنهان یک رویا به آگاهی آگاهانه می تواند دچار افسردگی روانی شود.

دو نوع محتوا رویایی

بر طبق نظر فروید، محتوای پنهان یک رویا معنای پنهان روان شناختی رویای است. فروید معتقد بود که محتوای رویاها مربوط به آرزوی تحقق است و پیشنهاد می کند که رویاها دارای دو نوع محتوا باشند: محتوای ظاهری و محتوای پنهان. محتوای مانیفست موضوع واقعی ادبی رویای است در حالی که محتوای پنهان معنای اساسی این نمادها است.

به عنوان مثال، تصور کن که یک رویا داشته باشی که تو عمدا برهنه. داستان واقعی رویای محتوای ظاهری است، اما فروید نشان می دهد که رویا بیشتر از معنای واقعی آن است. او ممکن است رویای را به معنای این که شما از قرار گرفتن در معرض خطر می ترسید، احساس می کنید که ناامن است یا اینکه ترس دارید که افراد کمبودی را متوجه خود می کنند.

این معنی پنهان محتوای محتوای پنهان رویای را نشان می دهد.

تفسیر رویایی از زمان فروید افزایش یافته است. در حالی که بسیاری از نظریه های محبوب از رویای نشان می دهد که رویاهای ما عمدتا بازتابی از امیدها، ترس و تجربیات زندگی بیداری ما هستند، مترجمان رویا همچنان پیشنهاد می کنند که محتوای پنهان رویاها اغلب معنای نمادین دارد .

درک معنی مخفی از رویاها

بیشتر نظریه روانکاوی فروید بر کمک به مردم این افکار و احساسات پنهان و ناخودآگاه را به آگاهی تبدیل می کند. فروید معتقد بود که محتوا پنهان رویاها توسط ذهن ناخودآگاه سرکوب شده و پنهان می شود تا فرد را از افکار و احساساتی که برای مقابله با آن سخت است، محافظت کند. در حالی که ذهن این احساسات را در ذهن ناخودآگاه و ناخودآگاه پنهان می کند، چنین اندیشه ها، ترس ها و خواسته ها هنوز هم راهی برای تأثیر اندیشه ها و رفتارهای آگاهانه دارند.

فروید با کشف معنای پنهان رویاها معتقد بود که مردم می توانند مشکلات خود را بهتر درک کنند و مسائل را حل کنند که باعث ایجاد مشکلات در زندگی شان می شود. در تفسیر روانکاوی فروید، آرزوها روی آرزوی تحقق بخشیدن است. ما در مورد چیزهایی که مخفیانه آرزو می کنیم آرزو می کنیم. بسیاری از این اصرارها ممکن است نامناسب و یا تکان دهنده باشند، بنابراین ذهن ما معنی پنهان در محتوای ظاهری رویای را پنهان می کند. فروید با آوردن معنای نمادین به نور فروید اعتقاد داشت که مردم می توانند از انواع مختلف آسیب های روحی، امدادرسانی پیدا کنند.

چگونه ذهن محرمانه محتوای محرمانه را کنترل می کند

فروید چندین مکانیسم دفاع مختلف را شرح داد که ذهن برای محاسبه محتوای پنهان یک رویا سانسور می کند، از جمله:

  1. جابجایی شامل جایگزینی یک چیز با چیز دیگری است. در یک رویا، شما ممکن است خود را به طور غیر منطقی با یک شی یا شخص نسبتا بی اهمیت یا به ظاهر بی ضرر ناراحت کنید. فروید می گوید که این شیء به سادگی یک موضع گیری برای چیزی است که واقعا شما را آزار می دهد.
  2. پیش بینی شامل قرار دادن احساسات غیر قابل قبول شما به شخص دیگری است. به عنوان مثال، شما ممکن است رویا باشید که کسی در زندگی شما شما را دوست ندارد، اما در واقع شما آنها را دوست ندارید. این نوع اعوجاج موجب کاهش احساس اضطراب شما می شود، به طوری که شما می توانید احساس کنید، اما به طریقی که نفس خود را تشخیص نمی دهد.
  3. نماد سازی شامل اجرای خواست های سرکوبگر در یک عمل نمادین است. فروید ممکن است رویای سیگار کشیدن یک سیگار یا قرار دادن یک کلید را در یک آتش سوزی خودرو به معنای داشتن معنای جنسی تفسیر کند.
  1. چگالش شامل به حداقل رساندن نمایش درخواست های مخفی شما در طول خواب است. عناصر رویایی چندگانه ممکن است به یک تصویر واحد ترکیب شوند که به معنی واقعی را پنهان می کند.
  2. منطقی سازی شامل استفاده از تمام نمادها، اشیاء، حوادث، و افرادی است که در یک رویا ظاهر می شوند و آنها را تبدیل به یک رویا منسجم و قابل فهم می کند.

> منبع:

> فروید S. تفسیر رویاها. 1900