هنگامی که غم به خانه برای تعطیلات می آید

برای کسانی که از دست دادن خجالت می کشند، تعطیلات می تواند یک زمان بسیار دشوار باشد. جمعآوری با دوستان و خانواده تنها بر فقدان یکی از عزیزان مرحومش تأکید میکند که هرچه بیشتر باشد. با این حال، برخی از چیزهایی که می توانید انجام دهید برای کمک به آنها در این زمان دشواری وجود دارد.

درک غم و اندوه

اولین قدم برای آرام کردن یک عزیز، این است که آنچه را که می بینید را درک کنید.

غم و اندوه فرایندی است که از پنج مرحله متمایز تشکیل شده است. این مراحل می تواند قبل یا بعد از مرگ اتفاق افتاده باشد و در مورد فردی که در حال مرگ است و کسانی که آنها را دوست دارد، اعمال می شود. همه مردم در فرایند گرمی خود منحصر به فرد هستند، اما این دستورالعمل معمول است:

چکار باید بکنم

چه کاری انجام نده