کمک به افسردگی

اگر شما از افسردگی یا افکار خودکشی رنج می برید، ممکن است بدانید که در آن شما می توانید برای علائم خود کمک کنید. خبر خوب این است که شما چندین گزینه برای کمک به افسردگی خود دارید.

اگر شما خودکشی هستید یا می خواهید صدمه بزنید

اگر در حال حاضر احساس می کنید که ممکن است به خودتان صدمه بزنید، می توانید از طریق یکی از روش های زیر کمک بگیرید:

اگر شما افسرده هستید و در معرض خطر فوری نیستید

اگر شما در معرض خطر مستقیم آسیب رساندن به خودتان نیستید، متخصصین مختلفی وجود دارند که می توانید وقت خود را برای کمک به افسردگی خود تعیین کنید: