چرا افسردگی مانی باعث اختلال دوقطبی شد؟

تاریخ و دلایل این تغییر

عبارت " افسردگی مانی " ریشه های خود را در یونان باستان ریشه دارد، که در آن اصطلاح به عنوان قرن اول برای توصیف علائم بیماری روحی مورد استفاده قرار گرفت. امیلی مارتین، نویسنده کتاب خود در کتاب " سفر دو قطبی: شیدایی و افسردگی در فرهنگ آمریکایی"

"یونانیان معتقد بودند که اختلالات روانی می تواند عدم تعادل در میان طنز ها را در بر داشته باشد، به طوری که زمانی که خشمگین شدن، بوسیله جریان خون گرم می شود، منازعه آن است."

در اواخر دهه 1800، ژان پیر فالرت، یک روانپزشک فرانسوی، "فلیه دایره" را تشخیص داد، یا جنون مدرن، مانیک و ملانشولی که با دوره هایی که بدون علائم بودند، جدا شدند. از طریق کارش این است که اصطلاح روانشناسی افسردگی مانیک نام این اختلال روانپزشکی است. لازم به ذکر است که "روانپریشی" گنجانده شده است، به این ترتیب تمام مواردی را که ما به عنوان اختلال دوقطبی شناخته میشویم و شامل ویژگیهای روانی نیستند، میپردازیم .

در سال 1902، امیل کراپلین سازمان یافته و طبقه بندی کرد که چه چیزی به عنوان یک روان درمانی به دو دسته فکر می شود. افسردگی مانی، اصطلاحی بود که او برای توصیف بیماری های روانی متمرکز در مشکلات عاطفی یا روحیه استفاده می کرد. Dementia praecox، به معنی "جنون زودرس" به معنای "دیوانگی زودرس" است و بعدها به اسکیزوفرنی تغییر نام داد، عنوان او برای بیماری های روانی است که از مشکلات فکر یا شناختی حاصل می شود.

تغییر با استفاده از افسردگی مانی به اختلال دوقطبی

در اوایل دهه 1950، کارل لئوناردر اصطلاح دوقطبی را معرفی کرد تا افسردگی یکپارچه ( اختلال افسردگی عمده ) را از افسردگی دوقطبی جدا کند.

در سال 1980، با انتشار سومین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM)، اصطلاح افسردگی مانیک در سیستم طبقه بندی به اختلال دوقطبی تغییر یافت.

چرا اختلال دوقطبی به جای افسردگی مانی؟

در چند دهه گذشته، حرفه پزشکی و روانپزشکی به طور خاص، تلاشی هماهنگ را برای تغییر زبان بومی به دوره تشخیص DSM رسمی اختلال دوقطبی انجام داده است.

تعدادی از دلایل ذکر شده برای این تغییر وجود دارد، از جمله:

انواع اختلالات دوقطبی

چهار نوع اختلال دو قطبی در DSM-5 وجود دارد. آنها عبارتند از:

منابع:

مارتین، E. (2007). سفرهای دو قطبی: شیدایی و افسردگی در فرهنگ آمریکایی . دانشگاه پرینستون مطبوعات.

Stephens، S. (2007). مجله BP History bp .

"اختلال دو قطبی." موسسه ملی سلامت روان (2016).