نکاتی برای پرواز با Claustrophobia

استراتژی های بقا برای قبل و در طول پرواز شما

اگر شما نیاز به پرواز با claustrophobia دارید، ممکن است در مورد سفر خود نگران باشید.

اما پرواز با فتوسنتز نیاز به یک فاجعه نیست. با دقت برنامه ریزی سفر خود می تواند به شما کمک کند که تحت کنترل ترافیک تان قرار گیرید.

انتخاب پرواز شما

گرچه ممكن است وسوسه شود كه فقط با قيمت خريد كنيد، مهم است كه جزئيات مربوط به يك هواپيماي خاص، خطوط و پرواز خاص را بياموزيد.

ممکن است ارزش بیشتری برای یک پرواز داشته باشید که به نیازهایتان برسد.

آماده شدن برای پرواز شما

در روز پرواز

در هواپیما

منبع

انجمن روانپزشکی آمریکا. (1994). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (ویرایش چهارم) . واشنگتن دی سی: نویسنده.