چگونه برای مقابله با اختلال اضطراب عمومی

یکی از مهمترین بخش های اختلال اضطراب عمومی (GAD) یادگیری نحوه مقابله با اضطراب مداوم و برخی از علائم فیزیکی است . این صفحه می تواند به عنوان راهنمایی برای مقابله با اضطراب خدمت کند که می توانید آن را در زمانی که نیازی به راهنمایی بیشتری دارید، بازگردانید.

درک GAD

بسیار مهم است که عناصر GAD را به طور کامل درک کنید تا قادر به مقابله با آن باشد.

اگر با دکتر یا درمانگرتان ملاقات داشته باشید، ممکن است درک اولیه ای از GAD داشته باشید، اما یک دانش کامل می تواند به شما در درک بهتر وضعیت منحصر به فرد کمک کند. مقالات زیر راه خوبی برای شروع یا افزایش درک عمیق خود از GAD است:

سبک های مقابله

انواع مختلفی از سبک های مقابله ای وجود دارد که مردم هنگام برخورد با استرس و اضطراب استفاده می کنند. برخی از این روش ها بر روی مبارزه با مشکلات تمرکز می کنند و مسائل مربوط به آنها را مورد بررسی قرار می دهد، در حالی که دیگران از روش های اجتناب و یا اقدام کمتر مطلوب مانند خود درمان استفاده می کنند. مقالات زیر می تواند به شما در درک عمیق تر این فرایندها کمک کند:

تکنیک های مقابله

فراتر از هر نوع اصلی از سبک مقابله، تکنیک های مختلفی است که می توانند برای کاهش و مقابله با علائم اضطراب نیز مورد استفاده قرار گیرند. یادگیری بعضی از این موارد برای جعبه ابزار ضد اضطراب شما برای حفظ یک تجربه زندگی صلح آمیز ضروری است:

درمان حرفه ای

در نهایت، یک گام مهم در مقابله با موثر یافتن کمک حرفه ای است. برخی از سبک های درمانی به شما در مورد چگونگی استفاده از تکنیک های خاص آرامش در زندگی شما یاد می دهند و دیگران بر روی درک آنچه باعث اضطراب و دلیل شما می شوند، تمرکز خواهند کرد.

منبع:

راهنمای تشخیصی و آماری بیماری های روانی، ویرایش پنجم . انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013.