آنچه در مورد سبک توضیحی شما باید بدانید

استرس و سبک توضیحی شما

سبک توضیحی شما به نحوی که نمیتوانید درک کنید، زندگی شما را تحت تاثیر قرار می دهد. این می تواند پاسخ استرس شما را به حداقل برساند یا آن را تشدید کند. این می تواند شما را در شرایط اجتماعی خطرناک احساس امنیت کند یا در مواردی که در معرض خطر قرار دارد، در معرض خطر قرار گیرد. این می تواند به انگیزه شما کمک کند یا اینکه احساس کنید بیشتر از همه آسیب پذیر است.

شاید شما تعجب کنید، یک سبک توضیحی است؟

این اصطلاح به معنای این است که مردم چگونه وقایع زندگی خود را توضیح می دهند. وقتی چیزی در زندگی ما اتفاق می افتد، سبک توضیحی ما بخشی از چگونگی پردازش آن است، یعنی به این معنا که ما به آن متصل می شویم، و اینکه چگونه آن را به عنوان تهدید یا چالشی در زندگی ما ارزیابی می کنیم. این بخشی از خودپرداز ، بخشی از خودپنداره است، و بر سطوح استرس شما در چندین راه تاثیر می گذارد.

جنبه های سبک توضیحی شما

همانطور که ما کشف کردیم که چگونه توضیح شما روی سطوح استرس شما تأثیر می گذارد، به شما کمک می کند تا بدانید که چه سبک توضیحی را در بر می گیرد. سه جنبه وجود دارد که چگونه مردم می توانند وضعیتی را بیان کنند که می تواند به سمت خوش بینی یا بدبینی تکیه کند:

سبک توضیحی و سطوح استرس شما

سبکهای تفسیری بر ما چگونه درک جهان را تحت تاثیر قرار می دهند، که می تواند بر تجربه ما در مورد استرس و همچنین واکنش های ما نسبت به عوامل استرس زا تاثیر بگذارد. اگر ما یک سبک توضیحی مثبت داشته باشیم، ممکن است با تجربیات چالش برانگیز، احساس کمتری داشته باشیم؛ زیرا یک سبک توضیحی مثبت می تواند به شدت درک شده از عوامل استرسزا به حداقل برسد - به نظر می رسد آنها یک معامله بزرگ نیستند، زودتر خواهند شد، ما گسل، و لزوما مجددا متوقف نمی شود.

سبک های توضیحی منفی تمایل به ایجاد استرس بیشتر در زندگی دارند و می توانند باعث ایجاد فشار بر عوامل استرس زا شوند.

همانطور که ممکن است حدس بزنید، خوشبینان سبک های توضیحی مثبت بیشتری دارند - آنهایی که موقعیت های استرس زا را به عنوان بی ثبات، محلی و بیرونی به حداقل می رسانند و برای تجربیات مثبت به عنوان پایدار، جهانی و داخلی اعتبار می گیرند. بدبینی ها تمایل دارند که چیزها را به روش مخالف ببینند، که می تواند فشار را به عنوان یک معامله بزرگتر از آنچه که ممکن است لازم باشد، ایجاد کند و احساسات استرس زا را گسترش دهد.

درباره سبکهای مثبت و منفی توضیح داده شده را بخوانید. همچنین درباره مزایای خوش بینی و خواندن بیشتر در مورد تفاوت ها در سبک های توضیحی بیشتر بخوانید.

سبک های تفسیری را می توان با توجه و تمرین تغییر داد. منابع زیر می تواند منجر به تغییر در سبک های توضیحی شود - از یک سبک توضیحی منفی به مثبت تر: