حمایت و پشتیبانی اجتماعی

بسیاری از دست ها باعث استرس نور می شوند

مطالعات در مورد حمایت اجتماعی نشان می دهد که داشتن یک یا دو دوست نزدیک و حمایت کننده حداقل به عنوان داشتن یک گروه بزرگ از آشنای دوستانه یا دوستانه کمتری با سلامتی عاطفی ارزشمند است. با این حال، داشتن حمایت اجتماعی از چندین دوست حمایت کننده، بهتر از هر دو جهان خواهد بود. شما احتمالا قبلا می دانید اگر با یک دوست خوب یا خیلی از افراد راحت تر هستید، اما دلایل خوبی برای داشتن حداقل چند دوست مختلف برای عقب نشینی وجود دارد:

چگونه با افراد جدید آشنا شوید

اگر هنوز در مدرسه نیستید و یا برای یک شرکت بزرگ با ساختار اجتماعی ساخته شده و فرصت های ثابت برای دیدار با افراد جدید، دوستی های جدید آسان است. چند راه برای دیدار با افراد جدید وجود دارد: