مرزهای روابط و استرس

چگونه مرزها در روابط می توانند سطوح استرس را تحت تاثیر قرار دهند

مفهوم "مرزها" در روابط یکی است که معمولا در زمینه خانواده درمانی مورد بحث قرار می گیرد. متخصصین و محققان مختلف می توانند در رابطه با مرزهای ارتباطی از متن های مختلف استفاده کنند، اما همه آنها به طور کلی در مورد یک موضوع صحبت می کنند: جایی که خط را با مردم می کشیم. مرزها ممکن است عبارتند از: "کجا پایان می دهید و دیگران شروع به کار می کنند" یا "چگونه احساسات نزدیک به شما اجازه می دهند مردم به شما دسترسی داشته باشند". آنها یک اندازه سلامت روابط هستند و اگر مرزها روشن نیستند می توانند با استرس مرتبط باشند.

چگونگی تنظیم مرز با مدیریت استرس کمک می کند

تعیین مرزهای سالم در روابط شخصی شما بخش مهمی از مدیریت استرس به دلایل مختلف است.

خط پایین این است که تنظیم مرزهای سالم در روابط یک مهارت کلیدی برای مدیریت استرس رابطه است. این مهربانی است که ما می توانیم برای خودمان و همچنین برای کسانی که نزدیک هستند انجام دهیم. اگر تنظیم مرزی چیزی است که شما در حال حاضر راحت است، شما می توانید مقدار زیادی برای ایجاد سطح راحتی با این مهارت وجود دارد. (و بدون تردید، در زندگی تان فرصت های فراوانی در اختیار شما قرار می دهد!) این نکات در مورد تنظیم مرزهای شخصی می تواند کمک کند.