OCD و روابط عاشقانه

OCD می تواند در زندگی عاشقانه شما ایجاد کند اما راه هایی برای مقابله با آن وجود دارد

اگر اختلال وسواسی-اجباری (OCD) دارید، می دانید که علائم شما اغلب می توانند روشی ایجاد و حفظ روابط عاشقانه ای داشته باشند. در واقع، بسیاری از افراد مبتلا به OCD تنها هستند و کسانی که در رابطه یا ازدواج می کنند، اغلب میزان قابل توجهی از استرس ارتباطی را گزارش می دهند. البته، هر فردی که مبتلا به OCD نیست، یکسان است.

اما اگر علائم OCD شما یک چالش جدی برای زندگی عاشقانه شما باشد، راهی برای مقابله با آن وجود دارد.

علائم OCD می تواند موانع روابط رمانتیک ایجاد کند

راه های بسیاری وجود دارد که در آن OCD می تواند روابط عاشقانه ای داشته باشد. به عنوان مثال، شما ممکن است چالش هایی را برای حفظ عزت نفس خود داشته باشید و ممکن است با احساس شرم در اطراف علائم خود مبارزه کنید، که می تواند باعث جلوگیری از تماس با دیگران شود.

علاوه بر این، ممکن است احساس کنید که باید ماهیت وسواسی و اجبار را پنهان کنید تا از رد شدن توسط یک شریک رمانتیک بالقوه یا فعلی جلوگیری شود. وسواس و یا وسواس شما حتی ممکن است در اطراف شریک عاشقانه شما اتفاق بیفتد، که می تواند به شدت به افشای ماهیت علائم شما کمک کند. واضح است که این محرمانه در روابط باز، صادقانه و صمیمی ایستاده است. علائم افسردگی، که در OCD غیر معمول نیست، همچنین می تواند ایجاد و حفظ روابط صمیمی را دشوار کند.

البته، برای بسیاری از افراد، صمیمیت جنسی جنبه حیاتی هر رابطه عاشقانه است. با این حال، همانطور که ممکن است تجربه کنید، نشانه های OCD می توانند در روابط جنسی دخالت کنند. به عنوان مثال، ممکن است وسواس های مربوط به آلودگی (مانند پاکیزگی ناحیه تناسلی همسرتان) یا ناراحتی تم های جنسی (مانند تجاوز جنسی) را تجربه کنید که باعث ارتباط بسیار نزدیکی با شریک زندگی شما می شود.

جای تعجب نیست که افرادی که مبتلا به OCD هستند، اغلب از نظر جنسی از رابطه جنسی اجتناب ورزند و از نظر جنسی ناراضی هستند.

چگونه برای مقابله با

اگر چه OCD چالشهای زیادی را برای تشکیل، نگهداری و بهره گیری از روابط عاشقانه ایجاد می کند، اما راه هایی برای مقابله با آن وجود دارد: