کاهش استرس و بهبود زندگی خود را با گفتار خود مثبت

عادت مثبت خود را توسعه دهید!

شما ممکن است آن را درک نکنید، اما خود صحبت کردن ممکن است باعث ایجاد فشارهای سطحی شما شود. سخن گفتن - صدای درونی شما، جهان اطراف شما را درک می کند و اینکه چگونه با خود درونی خود ارتباط برقرار می کنید، می تواند تا حد زیادی بر سطوح استرس شما تأثیر بگذارد. اگر خودتان صحبت کنید به طور کلی منفی است، اگر زندگی شما به عنوان استرس زا بیشتر از آنکه نیاز باشد و اضطراب و استرس غیر ضروری برای خودتان باشد، حوادث را درک می کنید.

شما ممکن است انگیزه های منفی را به افرادی که معنی خوبی دارند اختصاص دهید، ممکن است خودتان را به عنوان مجهول کمتر برای رسیدگی به چالش هایی که با آن مواجه هستید، در نظر بگیرید، و تنها ممکن است منفی بیشتری نسبت به مثبت در آنچه که در زندگی دارید، زمانی که ممکن است وجود داشته باشد یک "روح روشن" بسیار کمتر تنش زا که به خاطر خودتاریخی منفی معمولی درک نمی کنید. شما همچنین ممکن است به عقب نشینی بپردازید، یک الگوی تفکر منفی است که می تواند زمان بیکاری خود را مصرف کرده و تنش را از گذشته به حال حاضر بدون نیاز به هر گونه قطعنامه تحریک کند.

الگوهای گفتاری منفی یا مثبت اغلب در دوران کودکی شروع می شوند. معمولا عادت خودآموز یکی است که سالها فکر ما را رنگ کرده و می تواند از بسیاری جهات تاثیر بگذارد و بر تجربه استرس به زندگی ما تأثیر بگذارد. با این حال، هر زمان می تواند یک زمان خوب برای آن را تغییر دهید! در اینجا چند راه وجود دارد که می توانید خود را از استفاده از گفتار منفی خود متوقف کنید و از ذهن خود برای افزایش بهره وری و اعتماد به نفس خود و از بین بردن استرس استفاده کنید.

توجه داشته باشید الگوهای شما

اولین گام در جهت تغییر، آگاهی بیشتر از مشکل است. شما احتمالا نمیدانید که اغلب شما چیزهای منفی در سرتان میگویید یا چقدر تاثیر آن روی تجربه شما دارد. استراتژی های زیر می توانند به شما در ایجاد گفتگو و محتوای آن بیشتر آگاه شوند.

بیانیه های منفی جایگزین کنید

یک راه خوب برای متوقف کردن عادت بد این است که آن را با چیزی بهتر عوض کنید.

هنگامی که از گفتگوی داخلی خود آگاهی دارید، در اینجا چند راه برای تغییر آن وجود دارد:

شما همچنین می توانید خودتان را با ارائه انرژی مثبت بیشتری به زندگی خود کمک کنید. در اینجا برخی منابع برای اطمینان از خود با مثبت وجود دارد، بنابراین ذهنیت شما بیشتر خوش بینانه و مثبت باقی می ماند.