5 چیزهایی که باید درباره روانشناسی اجتماعی بدانید

مفاهیم پایه در روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی شاخه ای از روانشناسی است که در مورد اینکه چگونه پدیده های اجتماعی بر ما تاثیر می گذارد و چگونه مردم با دیگران ارتباط برقرار می کنند. شیوه ای که ما در رابطه با سایر نقاط جهان درک می کنیم نقش مهمی در انتخاب ها، رفتارها و اعتقادات ما ایفا می کنیم. برعکس، نظرات دیگران نیز بر رفتار ما و شیوه ای که ما خودمان را مشاهده می کنند، تاثیر می گذاریم.

مفاهیم روانشناسی اجتماعی شما باید درک کنید

درک روانشناسی اجتماعی می تواند به دلایل بسیاری مفید باشد. اول، ما می توانیم بهتر درک کنیم که چگونه گروه ها انتخاب و اقدامات ما را تحت تاثیر قرار می دهند. علاوه بر این، به ما اجازه می دهد که بیشتر درک کنیم که چگونه ادراکات اجتماعی ما بر تعاملات ما با دیگر افراد تاثیر می گذارد.

برخی از جنبه های اساسی رفتار اجتماعی وجود دارد که در اعمال ما نقش مهمی ایفا می کند و ما خودمان را می بینیم.

رفتار 1.Social هدف گرا است.

تعاملات ما خدمت به اهداف و یا انجام نیازهای. برخی از اهداف یا نیازهای مشترک شامل نیاز به روابط اجتماعی، تمایل به درک خود و دیگران، آرزوی به دست آوردن یا حفظ وضعیت یا حفاظت و نیاز به جذب همدمان است.

2. تعامل بین فرد و وضعیت کمک می کند تا نتیجه را تعیین کند.

برای درک کامل اینکه چرا مردم کارهایی را انجام می دهند، ضروری است که به ویژگی های فردی، وضعیت و زمینه و تعامل بین این دو متغیر نگاه کنیم.

در بسیاری از موارد، مردم بسته به شرایط، بسیار متفاوت رفتار می کنند. به عنوان مثال، کسی که معمولا آرام و محرمانه است، زمانی که در نوع خاصی از نقش رهبری قرار می گیرد، می تواند خیلی بیشتر از حد خروجی باشد. مثال دیگر این است که چگونه گاهی افراد در گروه های مختلف رفتار متفاوت از خودشان دارند.

متغیرهای محیطی و موقعیتی نقش مهمی ایفا می کنند و تاثیر زیادی بر رفتار ما دارند.

3. مردم با توجه به شرایط اجتماعی زمان زیادی را صرف می کنند.

تعاملات اجتماعی ما به شکل خودپنداری و درک ما کمک می کند. یکی از روش های خودپنداره سازی، فرآیند ارزیابی منعکس شده است که در آن ما تصور می کنیم که دیگران چگونه ما را ببینند. روش دیگر از طریق فرایند مقایسه اجتماعی است که ما در نظر می گیریم که چگونه ما در مقایسه با دیگر افراد در گروه همسالانمان مقایسه می کنیم.

گاهی اوقات ما در مقایسه با مقایسه ی اجتماعی روبرو می شویم که در آن ما خود را نسبت به افرادی که به نوعی بهتر از ما هستند، ارزیابی می کنیم. در موارد دیگر، ما ممکن است در مقایسهای اجتماعی پایینتر دخالت کنیم، در حالیکه تواناییهای خودمان را در مقایسه با دیگران که توانایی کمتری دارند، متضادیم.

4. ما همچنین رفتار و رفتار افراد اطرافمان را تجزیه و تحلیل می کنیم.

یک پدیده رایج تایید انتظار است ، جایی که ما تمایل به نادیده گرفتن ویژگی های غیر منتظره داریم و به دنبال شواهدی هستیم که اعتقادات پیشین ما را در مورد دیگران تایید می کند. این به ما کمک می کند تا جهان بینی ما را ساده تر کنیم، اما این نیز درک ما را می کشد و می تواند به کلیشه سازی کمک کند. به عنوان مثال، اگر انتظار داشته باشید که افراد به روش خاصی رفتار کنند، ممکن است نمونه هایی را بیابید که اعتقاد خود را تأیید کنند، در عین حال با نادیده گرفتن شواهدی که با نظرات موجود شما مواجه می شوند، نگاه کنید.

5. ما اغلب معتقدیم رفتار شخص یک شاخص خوب از شخصیت خود است.

تأثیر دیگری بر ادراکات ما نسبت به دیگران می تواند با نظریۀ نتیجه گیری های خبرنگار توضیح داده شود . این اتفاق می افتد زمانی که ما نتیجه می گیریم که اعمال و رفتارهای دیگران به اهداف و شخصیت هایشان مربوط می شود. به عنوان مثال، اگر ما یک زن را به کمک یک فرد سالخورده از خیابان عبور کنیم، ممکن است فرض کنیم که او یک فرد دلسوز است.

در حالی که رفتار در بعضی موارد ممکن است آموزنده باشد، به ویژه هنگامی که اقدامات فردی عمدی است، همچنین می تواند گمراه کننده باشد. اگر ما تعامل محدودی با کسی داشته باشیم، رفتار ما می تواند غیرمعمول باشد یا ناشی از وضعیت خاص باشد و نه از ویژگی های مهم شخصیت فرد.

در مثال قبلی، زن تنها ممکن است به فرد سالمند کمک کند؛ زیرا او به جای آن از لطف قلب او به کار گرفته شده است.

چرا مطالعه روانشناسی اجتماعی مهم است

اطلاعات بیشتر در مورد روانشناسی اجتماعی می تواند درک شما از خود و جهان اطراف شما را غنی سازد. با یادگیری بیشتر در مورد چگونگی مشاهده افراد به دیگران، چگونگی رفتار آنها در گروه ها و نحوه شکل گیری نگرش، می توانید بیشتر از این که روابط اجتماعی بر عملکرد فرد تاثیر می گذارند، بیشتر بدانید.