استرس مالی - چگونه بر شما تاثیر می گذارد و چه کاری می توانید انجام دهید

از استرس مالی آزاد شوید

استرس مالی یک تجربه گسترده است. بر اساس گزارش انجمن روانشناسی آمریکا (APA)، 72 درصد از آمریکایی ها حداقل در مواردی به صورت پولی حداقل در مورد پول مورد تأکید قرار می گیرند و 22 درصد احساس افسردگی می کنند. این بسیار قابل توجه است زیرا استرس مالی با مشکلات بهداشتی مانند افسردگی و مشکلات خواب مرتبط است .

با افزایش هزینه زندگی، بسیاری از آمریکایی ها احساس خستگی مالی دارند.

چگونه استرس مالی بر سلامتی شما تاثیر می گذارد

اضطراب بیش از پول می تواند سلامت شما را به روش های مختلفی تحت تاثیر قرار دهد:

چگونگی مقابله با استرس مالی

در اینجا چیزی است که شما می توانید برای رسیدگی به وضعیت مالی خود و احساس کنترل بیشتر در زندگی خود، کاهش استرس خود را، و ایجاد آینده امن تر:

با توجه به توصیه های ارائه شده در لینک های بالا و ایجاد تغییرات شیوه زندگی، بار مالی استرس می تواند به زودی از گذشته باشد.

> منابع:

> انجمن روانشناسی آمریکا (APA) پرداخت با سلامتی ما. انتشار فوریه 4، 2015.

> سالن M، Buysse DJ، Nofzinger EA، و همکاران. استرس مالی، وابستگی قابل توجهی از اختلالات تداوم خواب در اواخر زندگی است. روانشناسی زیست شناسی 2008؛ 77 (2): 217-222. doi: 10.1016 / j.biopsycho.2007.10.012.