چگونه و چرا درمان موسیقی ارتقاء سلامت

چطور و چرا موسیقی ابزار خوبی برای سلامتی است؟

تحقیقات نشان داده است که موسیقی تاثیر زیادی بر بدن و روان شما دارد. در حقیقت، یک زمینه رو به رشد مراقبت های بهداشتی به نام موسیقی درمانی وجود دارد که از موسیقی برای درمان استفاده می کند. کسانی که تمرینات موسیقی را انجام می دهند، در بهره گیری از موسیقی برای کمک به بیماران سرطانی، کودکان با ADD و دیگران، و حتی بیمارستان ها از موسیقی و موسیقی استفاده می کنند تا به مدیریت درد کمک کنند، برای کمک به افسردگی، برای ترویج جنبش ، برای آرام کردن بیماران، کاهش تنش عضلانی و همچنین بسیاری از مزایای دیگر که موسیقی و موسیقی درمانی می تواند به ارمغان بیاورد.

این تعجب آور نیست، زیرا موسیقی در بسیاری از راه های قدرتمند بدن و ذهن را تحت تاثیر قرار می دهد. در زیر برخی از اثرات موسیقی است که به توضیح اثربخشی موسیقی درمانی کمک می کند:

با استفاده از موسیقی درمان

با تمام این مزایا که موسیقی می تواند حمل کند، جای تعجب نیست که موسیقی در حال افزایش است و محبوبیت دارد. بسیاری از بیمارستان ها از درمانگران موسیقی برای مدیریت درد و سایر موارد استفاده می کنند که از سلامت بیماران خود حمایت می کنند. درمانگران موسیقی نیز با چندین مسئله دیگر، از جمله استرس، کمک می کنند. برای اطلاعات بیشتر در مورد موسیقی درمانی ، به وب سایت انجمن موسیقی موسیقی آمریکایی مراجعه کنید.

با استفاده از موسیقی خودتان

در حالی که موسیقی درمانی یک نظم مهم است، شما همچنین می توانید بسیاری از مزایای موسیقی خود را به دست آورد. موسیقی را می توان در زندگی روزمره برای آرامش استفاده کرد، برای احساس انرژی در هنگام تخلیه، برای کاترزیس هنگام برخورد با استرس عاطفی و همچنین به روش های دیگر. بسیاری از ما از تجربه می دانیم که موسیقی می تواند استرس یک رکورد را از بین ببرد، ما را به تمرین و انگیزه ای برساند و ما را به سمت تجربیات مثبت گذشته خود بازگرداند، که می تواند یک تقویت کننده خوشبختی و استرس است.

موسیقی به دلیل بسیاری از استرس های منفعل منفعل است و می تواند از این طریق و چندین مورد دیگر به عنوان ابزار کمکی برای کاهش فشار استفاده شود. این مقاله در مورد مدیریت موسیقی، آرامش و استرس میتواند بیشتر توضیح دهد چگونه موسیقی میتواند یک ابزار ویژه برای مدیریت استرس باشد و میتواند در زندگی روزمره استفاده شود.

این 25 تسکین دهنده استرس، انواع ایده هایی را که می توانید از آن استفاده کنید، ارائه می دهند و این تست های شخصیتی می تواند به شما در مورد سبک خود در مورد استرس کمک کند و تکنیک های تسکین دهنده ای را که به ویژه برای وضعیت شما کار می کنند، به شما ارائه می دهد.